6977171746 Αλ. Παπάγου 19, Γιάννουλη, Λάρισα andreastentes@gmail.com